170426 Nu barnbarn...     Now Grandchild ....

Den 26 April klockan 18:53 Singaporetid såg Alexandra dagens ljus.
Flickan kommer att heta Alexandra Hayley Unemyr

The 26 of April 18:53 Singapore time Vera gave birth to a girl.
The girl will be called Alexandra Hayley Unemyr.