170809 Två porträtt ...     Two portrait ...

Här är två nytagna porträtt.

Here are two new portraits.