180208 Fotoutställning ....        Photo exhibition ...

Mellan den 10:e Februari och den 25 Mars har Bankeryds Fotoklubb en utställning på Tändsticks museet i Jönköping.
Utställningen heter Förr och Nu, och visar gamla och nya bilder från olika platser i Jönköping.
Många känner igen de gamla bilderna från förr och sedan visas även en nytagen bild från samma plats.
Här är en artikel från Jönköpings Posten

Between the 10 of Februari and the 25 of March, Bankeryds Photoclub are exhibition pictures från our town Jönköping.
At the exhibition there are old pictures from well known places in the town, and then there are recently taken pictures from
the same place. Here is an article from our local newspaper.