190120 Bronsmedalj ...   Bronze medal ....

I Västsvenska Fotoexpon fick jag 2 bilder antagna i Enstaka Digitalt, samt en kollektion antagen i Digitalt.
Dessutom fick jag en bronsmedalj för min bild av tre munkar i ett kloster i Myanmar - "Tre i Två".

In the West Swedish competition I had two pictures accepted in Singel picture Digital, and also one collection in Digital.
I also got a bronze medal for my picture with three monks in a monastery in Myanmar - "Three in Two".

"Tre i två"     "Three in Two"    Bronsmedalj    Bronze medal

"Tidens Tand"     "The teeth of the time"

Kollektion    Collection  "Anna"