190701 Utter...     Otter...

Nu har jag flera gånger sett detta ovanliga djur. Sannoligt är det en utter som håller till vid vår strandkant.
Uttern är smålands landskapsdjur, men vid inventering 2017 bedömdes det bara finnas 38 uttrar i Jönköpings Län.

Now I have seen this rare animal several times. Probably it is an otter which live in our shore line.