200315 Seger i Västsvenska ..... Victory in West Swedish ...

I helgen gick Västsvenska fotoexpon av stapeln i Kungälv. Det är alla fotoklubbar i
västra Sverige som tävlar om de bästa bilderna samt om ärofulla medaljer.
Som bästa klubb i västsverige blev - Bankeryds Fotoklubb - i Jönköping. 
Nedan medlemmar med medaljer för goda insatser.

Göran Unemyr              Silvermedalj i enskild bild på papper
Göran Unemyr              Bronsmedalj i kollektion på papper
Margareta Unemyr       Bronsmedalj för enskild bild på papper
Leif Arvidsson               Bronsmedalj för kollektion digitalt

During the weekend there was the West Swedisk Photo competition in the city Kungälv.
Here are all photoclubs in west of Sweden competition.
The best photo club was - Bankeryds Photoclub - in Jönköping
Below members from our photoclub who got medals.

Göran Unemyr              Silver medal for singel picture on paper
Göran Unemyr              Bronze medal for collection on paper
Margareta Unemyr       Bronze medal for singel picture on paper
Leif Arvidsson              Bronze medal for collection digital

Göran Unemyr      kollektion på papper brons             collection on paper bronse

Göran Unemyr        Enskild bild digitalt silver                        Singel picture digital silver

Margareta Unemyr         Enskild bild digitalt Brons       Singel picture digital Bronse