200824 Nordiska mästerskapen     Nordic championship

I Nordiska mästerskapen i Fotografi blev både jag och min fru Margareta antagna.
Jag fick hela fyra bilder accepterade och Margareta fick två. Nedan finns våra antagna bilder.
Våra bilder finns också med i den fina katalogen från Nordiska Mästerskapen.

In the Nordic Championship in Photography both I and my wife Margareta was accepted.
I got four pictures accepted and my wife two. Below is our pictures.
Our pictures are also in the nice catalouge from The Nordic Championship.

Margaretas "Pojken i fönstret"   "The boy in the window"

Margareta "Smörjer kråset"

Görans "Red and Green"
Görans "Red window"

Görans "My old machine"

Görans "Grandmother"