210405 Västsvenska Fotoexpon... West Swedish Photo expo ...

I Västsvenska Fotoexpon 2021 fick Margareta en liten silverplakett för sin bild "Fotarbete" i klassen
enstaka bild svartvitt på papper. Totalt kom Bankeryds Fotoklubb på andra plats efter Skara Fotoklubb.

In the West Swedish Photo Expo Margareta had a small silver medal for her picture "Foot work" in
singel picture, black & white on paper.