210423 Andersens Plantskola ...    Andersens nursery-garden ...

Där jag nu bor var det för länge sedan en plantskola. Här är lite om dess historia.

Mads Peter Andersen

Allt började i Möen i Danmark den 17 April 1850 då Mads Peter Andersen föds. Han kommer att studera trädgårdsyrket på Landbohöjskolen i Köpenhamn och sedan i flera länder såsom England, Belgien och Frankrike innan han 1878 tog plats som trädgårdsmästare på godset Vrams-Gunnarstorp i Skåne. Där stannade han i tio år, tills han kom till Jönköping 1888 och på hösten detta år köpte han ett 21 ha stort område på Skäktabacken på höjderna kring Dunkehallar. Här startar han en plantskola som kommer att bli vida känd och få kunder över hela Sverige. Utöver plantskoleverksamheten utbildades här även trädgårdsmästare.

 

Plantskoleverksamheten

Andersen utökade verksamheten och köpte fler fastigheter. Verksamheten hade bostadshus åt trädgårdsmästare och elever. Ett stort antal växthus låg på sydöstra delen av Skäktabacken, och väster om växthusen låg kontor och ekonomibyggnader. Norr därom låg packhus.

Det måste vara ganska unikt att verksamheten hade en egen väderkvarn där man installerat en generator som producerade el till verksamheten.

Ägorna gick ända ner till nuvarande Valhallavägen och han köpte även mark på södra sidan av Dunkehallavägen, som då var vägen till Göteborg.
På södra sidan byggde MP Andersen ett nytt bostadshus "Grytet", byggt i natursten. Buskage av azalea, näckrosdammar och jättelika tujor utgör idag rester av den exotiska trädgården. Grytet finns fortfarande kvar och används idag som bostadshus.

 År 1939 var plantskolan 40 ha stor och där odlades, förutom fruktträd och rosor, 55 000 perennplantor per år. När företaget var som störst hade ett 50-tal personer sysselsättning under högsommaren, av dem var ca 15 st. trädgårdselever

I växthuskatalogen från 1905-1906 anges att verksamheten innehar 24 växthusavdelningar, 700 moderträd (som förökningen skedde ifrån), 185 sorters äpplen, 115 sorters päron, 51 sorters plommon och 43 sorters körsbär. Även björk och bok.

I Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift år 1891, gör M.P. Andersen reklam med titeln "En ny handelsträdgård vid Jönköping".

 

 

 

Ville man ringa till Direktör M.P. Andersen på Skäktabacken år 1892, så gick det bra. Till plantskolan slog man 161 och till frukt- och blomsterhandeln på Västra Storgatan 5 slog man 160. Nedan ett utdrag av Jönköpings stads adresskalender från 1892. 

En bild från växthusen i Andersens plantskola. På bilden Torsten "Bambam" Karlsson och Bror Lönn.

 

 

Här en bild över Skäktabacken. Här syns MP Andersens brors hus Dunkegården och i bakgrunden syns MP Andersens bostadshus Ekekullen. Bilden är tagen från nuvarande Dalviks Centrum.

En flygbild tagen 1939 med Skäktabacken i vänsterkant och ända bort till Järstorps kyrka.
Andersens Plantskola samt bostadshuset Ekekullen syns på bilden.

 

Andersens Plantskola gav regelbundet ut sina växtkataloger. Här är två exempel från 1935 och 1936 års 

 

MP Andersen bygger sitt bostadshus Ekekullen på sina ägor. Nedan en bild på huset...... och så här ser Ekekullen ut idag. Ett modert bostadshus med tillbyggda garage. Adress Barbackavägen 10.

Åren går och mycket händer ...

1918 lämnar M.P.Andersen över verksamheten till sonen Robert, som fortsätter att driva verksamheten. M.P. Andersen flyttar då till det nybyggda huset Grytet som ligger på södra sidan av Dunkehallavägen, som på den tiden var vägen mot Göteborg.

1921 flyttar Robert Andersen till Kenya.

1922 köper Robert Andersen en odlingsfarm på sluttningarna på Mount Elgon i västra Kenya. Här börjar produceras avocados, äpplen, persikor, plommon, apelsiner, citroner och rosenbuskar.

1924 överlåter Robert Andersen verksamheten på plantskolan till en förvaltare Albin Otho, när han emigrerar till västra Kenya och sluttningarna på Mount Elgon.

Den 9 december 1926 avlider M.P. Andersen i Afrika.

1927 startar Robert Andersen den första kommersiella kaffeodlingen på farmen Mount Elgon i västra Kenya.

Den 25 augusti 1930 får Robert Andersen en son i Kitale, Trans-Nzoia i Kenya och denne kommer att heta Matts Andersén.

1935 startar kommersiell äppelodling på farmen Mount Elgon i västra Kenya och Robert kommer att kallas för "Apple-Robert" i Kenya.

1937 börjar man sälja rosor storskaligt över hela Afrika från farmen Mount Elgon i västra Kenya.

1956 läggs plantskolan i Jönköping ner som M.P. Andersen startade och Jönköping stad köper marken och lät uppföra en ny växthusanläggning för parkkontoret. Jönköpings stad drev dessa växthus tills de revs, för att bygga Dalvikshöjdens äldreboende, som idag är BRF Hisingslundens grannhus österut.

Roberts son Matts, som föddes 1930, kommer att flytta tillbaka till Sverige och Jönköping och under många år arbeta på dåvarande ASEA som försäljare av högspänningsställverk och transformatorer. Matts bor under denna tid och ända till sin död 2019, då 88 år, på Grytet som hans farfar Mads Peter byggde 1917.

Den farm som Robert köpte i Afrika redan 1922 är fortfarande i släkten Andersens ägo och ägs idag av Bob Andersen, som är barnbarnbarn till Mads Peter.

Anno 2021

På marken där plantskolan låg ligger idag bl.a. Hisingslundens Bostadsrättsförening,
och där jag bor på Stattutgatan 16.
BRF består av tre hus med totalt 33 lägenheter.

De som har lägenheter mot norr kan se Ekekullen i nordöst.

Har varit roligt att gräva i historien och platsen där jag nu bor.

Göran Unemyr