210827 Bildvisning ...     Slideshow ...

Den 1 September kommer jag att ha en bildvisning för SPF i Habo från min resa till Myanmar.

The 1st of September I will show pictures from my trip to Myanmar.