220205 Utbildning Auktorisation A Högspänning ...    Education High Voltage ...

Under två veckor har jag varit i Örebro och haft utbildning i Auktorisation A för Högspänning.
Denna utbildning är t.ex. för personer som skall ansvara för behörigheten i ett företag
avseende högspänning, >1000V.

During two weeks I have had education for electricians who shall have the responsibility for
the high voltage in a company.