220320 Västsvenska Foto expon ...     West Swedish Photo expo ...

I Västsvenska Fotoexpon lyckades Margareta mycket bra. Hon blev den fotograf i Bankeryds Fotoklubb som
fick flest poäng, med ett stort silver och ett stort brons för kollektioner samt ett diplom för påsikt färg.
Själv fick jag nöja mig med en visning i påsikt färg.

In the West Swedish Photoexpo Margareta had big succes. She won one silver and one bronse för collection in color
and black&White and also a diploma for color on paper.
I got only to show a pic in color on paper.

Medaljörer i Bankeryds Fotoklubb


Margaretas kollektion - Stort Silver

.... och här är Margaretas kollektion i svartvitt - Stor brons

... och Margaretas bild i Färg på papper - Diplom

Min bild som fick visning