150606 Mycket nära ........... Very close

Idag kröp jag mycket nära några objekt. Bilderna är tagna i skala 1:1. På grund av det korta skärpedjupet består varje bild av ca 20 olika bilder där skärpan ligger på olika ställen i bilden. Därefter har alla bilderna kombinerats så den slutliga bilden får ett större skärpedjup.

Today I was on my knees  and took some very close pictures. The pictures are taken in scale 1:1. Because of the narrow depht of field every picture are made of around 20 different pictures and where the sharpness are in different places.  After that I have combined all pictures to one picture with bigger depht of field.