150820 Det finns troll i skogen .........There is ogre in the forest

Just utanför dörren i vårt sommarhus finns en stor skog. Här finns många konstiga saker.

Just outside the door in our summer house is a big forest. Here are many strange things.