160817 Inga kantareller ....         No mushrooms ....

Efter några timmar i skogen så gav jag upp att hitta några kantareller. Men istället hittade jag denna trevliga traktor.
Rosten hade ätit på plåten och jag undrar om motorn funkar.

After some hours in the forest I realised that there was no mushrooms. But I found this nice farmers truck.
The truck was rusty and probably the motor will not work.