161117 Jönköping i nya vyer...       My town in different views...

Här har jag lekt lite med några välkända vyer från Jönköping

Here I have played a bit with some wellknown views from my town

Munksjö frön östsidan


Spira och Kristinakyrkan


Spira från söderBron över MunksjönBrygganMunksjö och väster från öster