170216 Årets bild ...           The picture of the year ...

I Bankeryds Fotoklubb utsågs min bild "Snark" till Årets bild i svartvitt i den digitala klassen.
Bilden är tagen i Demaguite på Phillipinerna.

In Bankeryds Photoclub my picture "Snore" was elected to "The picture of the year" in the black and white digital.
The picture is taken in Demaguite in the Phillipines.