170319 Pirates of caribien

Kände lite sug efter sol så vi tog en resa till caribien. Stannade 5 dagar i San Juan i Puerto Rico och sedan kryssade vi
till fem olika öar i Caribien, nämligen St Thomas, St Kitts, Antigua, Barbados samt St Lucia.

We feeled that we needed some sun so we made a travel to Caribien. We stopped five days in San Juan in Puerto Rico
and than we cruised to five different islands, St Thomas, St Kitts, Antigua, Barnados and St Lucia.

I San Juan finns ett gigantiskt fort - El Morro.        In San Juan are a huge fort - El Morro.

Vårt fartyg The Jewel of the sea.           Our ship The Jewel of the sea.

Strand på Barbados     Beach at Barbados