Tävlingsbilder som placerats på plats 1-3 i tävlingar.

©Göran Unemyr