230726 Silvermedalj & FIAP Blue Ribbon & Diplom

juli 26, 2023

I en internationell FIAP tävling i Serbien fick Göran en silvermedalj i klassen Open Color med bilden ”Streetrace”. Fantastiskt resultat när det var 163 fotografer från nästan 50 länder som skickat in 650 bilder i denna klass. Dessutom fick både Göran och Margareta var sitt diplom. Margareta i klassen Natur med bilden ”Desert” och Göran i klassen Open B&W med bilden ”My old sewing machine”. Vi fick tre bilder uttagna för visning.
I Ujjain Salon i Indien fick Göran 2 Accept samt FIAPs Blue Ribbon i klassen Open B&W med bilden ”My old sewing machine”.


In an international FIAP competition in Serbia Göran got a silver medal for his picture ”Streetrace”. A real good result when there were 163 photographers from nearly 50 countries who had sent in 650 pictures in this theme. In addition both Göran and Margareta also got a diploma each. We also got three pictures selected for exhibition.
In the Ujjain Salon in India Göran got 2 Accept and also got a FIAP Blue Ribbon for the picture ”My old sewing machine”.

Total:
error: Innehållet är kopieringsskyddat