230901 Guldmedalj & FIAP Ribbon & HM

september 1, 2023

I en internationell FIAP tävling, Flamingo Awards, gick det bra för både Göran och Margareta. I klassen Portrait fick Göran en FIAP Guld medalj för bilden ”Santa Claus”. Dessutom ett FIAP Ribbon för bilden ”My old sewing machine”. Margareta fick ett HM (Honorable Mention) för sin bild ”Red field”. Eftersom Göran fick max poäng av alla domarna för två bilder och Margareta fick max poäng på en bild, fick Göran två Thumb Up certifikat och Margareta ett. I tävlingen fick Göran totalt 9 Accept, och Margareta fick fyra Accept.


In an international FIAP competition, Flamingo Awards, it went good for both Göran and Margareta. In the section Portrait Göran got a FIAP Gold medal with the picture ”Santa Claus”. Further more a FIAP Ribbon for the picture ”My old sewing machine”. Margareta got a HM (Honorable Mention) for her picture ”Red field”. Göran got 9 Accepts and Margareta got four Accepts.

Margaretas picture ”Red fields”

Total:
error: Innehållet är kopieringsskyddat