231212 Diptyk… Diptych…

december 12, 2023

På Bankeryds Fotoklubbs möte i December vann Margareta färgklassen med sin bild ”Buketten i vattnet”. Tävlingen hade ett ovanligt tema, nämligen Diptyk, som innebär att man visar två bilder som har ett sammanhang och som skall förstärka varandra.

Göran kom på andra plats med sin bild ”Livets utveckling”.

On Bankeryds Photo Clubs meeting in December Margareta won the color contest with her picture ”the Bouquet in the water”. The contest had a unusual theme, Diptych, which means that you show two pictures which have a context and they will reinforce each other.

Göran was at second place with his picture ”Development of life”.

Total:
error: Innehållet är kopieringsskyddat