240129 AFIAP

januari 29, 2024

Både Göran och Margareta har blivit tilldelade den internationella organisationen FIAPs fotografiska utmärkelse AFIAP, Artist FIAP. För att få denna utmärkelse måste man haft framgång minst 40 gånger i internationella tävlingar som följt FIAPs regler. Dessa 40 Accepts måste ha erhållits i minst 8 olika länder och i minst 15 olika salonger. Vi tyckte att det var roligt att vi kunde få våra utmärkelser samtidigt

Both Göran and Margareta have been awarded the International photographic organization FIAP’s award AFIAP, Artist FIAP. To receive this award, one must have success in international competitions at least 40 times. These 40 times must have been obtained in at least 8 different countries and in at least 15 different salons. We think it’s funny that we received these awards at the same time.

Total:
error: Innehållet är kopieringsskyddat