240317 Västsvenska Fotoexpon …

mars 17, 2024

Västsvenska Fotoexpon där 32 olika fotoklubbar i västra Sverige ingår, hade stämma och tävlingsredovisning i Borås i helgen.
Göran lyckades riktigt bra och tog hem 3 medaljer. En silvermedalj i Digital bild, en bronsmedalj i Färg på papper, en bronsmedalj i digital kollektion.
Dessutom ett diplom i kollektion på papper. Margareta fick ett diplom i svartvitt på papper. Vår orförande Leif Arvidsson tog hem en bronsmedalj i svartvitt på papper
.

In the federation of west Swedish photoclubs, which includes 32 different photography clubs in western Sweden, had a general meeting and competition report in Borås this weekend. Göran succeeded really well and took home 3 medals. A silver medal in Digital image, a bronze medal in Color on paper, a bronze medal in digital collection. In addition, a diploma in collection on paper. Margareta received a diploma in black and white on paper. Our chairman Leif Arvidsson took home a bronze medal in black and white on paper

Total:
error: Innehållet är kopieringsskyddat